Skip to content Skip to footer

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

tamamlayıcı sağlık sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, sigortalıların, sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan hastalıklarına ait muayene, tetkik ve tedavi giderlerini, poliçede belirtilen teminatların kapsamı ve limitleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme kuralları ve Özel Şartlar dahilinde karşılar. Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan yabancı uyruklu kişiler bu poliçe kapsamında sigortalanabilir.

Oğuşlar Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile SGK anlaşması bulunan özel hastanelerde, Oğuşlar Sigorta tarafından belirlenmiş kurumlarda geçerli olmak üzere fark ödemeden öncelikli ve kaliteli bir sağlık hizmeti alabilirsiniz.